Úvodní slovo

Cukrovka je v posledních 40 letech stále na vzestupu. Především tzv. diabetiků 2. typu přibývá. V současné době se cukrovka vyskytuje u cca 8 % dospělé populace, další 1–2 % těch o své cukrovce neví.

Život s cukrovkou nemusí být problém, pokud se neobjeví komplikace. Nejlepší cestou, jak jim předcházet, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, především v oblasti jídla a pohybových aktivit.

Rádi vás uvítáme na aktivitách, které jsme pro vás připravili v rámci Týdne diabetu za podpory hlavního města Prahy. Můžete si vyzkoušet různá cvičení, konzultovat s nutričními terapeuty, eventuálně s lékařem. Všude bude k dispozici edukační materiál, zápisníčky pro jídelníček, který s vámi v následujících týdnech ochotně prodiskutujeme.

Týden diabetu vyvrcholí Pochodem proti cukrovce, který se bude konat v Praze na Karlově náměstí. Součástí bude možnost změřit si nejen glykémii, ale i cholesterol v prostorách záchranného systému Golem. Hned vedle něj najdete stan Banding klub "U Golema", v němž budeme po celý den diskutovat bariatrické operace. Setkáte se zde s pacienty, kteří mají operaci za sebou a třeba se na nějaký čas cukrovky zcela zbavili. Rádi vás uvítáme na jakékoliv aktivitě a nezapomeňte, že začít se dá kdykoliv.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Je odborným asistentem na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. Obezitologii se věnuje 13 let, v posledních letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Zaměřuje se na interní lékařství, endokrinologii a tělovýchovné lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti od r. 2006 je předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny pacientů.